Tule meille töihin!

Visofa Oy on vuonna 2012 perustettu yritys, jossa tehdään yksityistä varhaiskasvatustyötä mahtavalla fiiliksellä! Tässä yrityksessä pidetään huolta työntekijöiden hyvinvoinnista toiminnan ja arjen suunnittelulla, arvioinnilla ja jatkuvalla kehittämisellä. Työntekijät saavat vaikuttaa työhönsä, joka lisää työn mielekkyyttä ja motivaatiota.

Hyvinvoiva työyhteisö takaa varhaiskasvatuksen laadun. Kasvatusympäristö on positiivinen ja turvallinen. Pienryhmätoiminta ja arjen toimintojen porrastaminen mahdollistaa lasten positiivisen, turvallisen, yksilöllisen arjen ja läsnä olevan aikuisen. Meille tärkein ja lapsi.

Pieninä yksiköinä pystymme vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin lyhyelläkin varoitusajalla. Toiminnan kehittäminen on ketterää ja jatkuvaa. Avoimuus perheisiin ja yhteistyö Laukaan kunnan kanssa tuo toimintaamme läpinäkyvyyttä.

TULE MEILLE TÖIHIN, LÄHETÄ HAKEMUKSESI JO TÄNÄÄN!

"*" näyttää pakolliset kentät

Vaikka meillä ei juuri tällä hetkellä olisikaan avointa paikkaa, on hyville tyypeille aina tarvetta ja otamme sinuun yhteyttä heti, kun haku aukeaa.

Petra

Olen toiminut LiisanTalon johtajana vuodesta 2017.

Aloittaessani minulle ei ollut lainkaan kokemusta johtamisesta, joten matkaan on kuulunut paljon kokeiluja ja oppimista. Hienoa onkin ollut, että olen saanut koko ajan palautetta toiminnastani, tasapuolisesti ihan kaikilta. Olen saanut aikaa etsiä oman tieni ja tapani johtaa, taloa kasvaa ammattilaiseksi, kehittyä. Kun etsimme uutta työntekijää, haluan, että hän sopii hyvin työyhteisöömme. Ei välttämättä heti, mutta hänellä täytyy olla kyky kehittyä, kasvaa ja ylläpitää avointa keskustelua työyhteisössä ja perheiden kanssa.

Johtajana näen itseni etupäässä tiedon yhteenvetäjäksi, suunnan näyttäjäksi ja toiminnan kehittäjäksi. Kerään tietoa eri aiheista työntekijöiltä, delegoin heille tehtäviä ja lopulta yhdessä keskustellen teemme aiheesta yhteenvedon, jonka kirjaan ylös ja sen pohjalta syntyvät päätökset. Haluan, että jokainen työntekijä pääsee vaikuttamaan asioihin. Suunnan näyttäjänä pidän yllä pedagogista keskustelua, haen ideoita ja suuntaa erilaisilta yhteistyötahoilta, sekä yrittäjältä ja toisen yksikön johtajalta. Toiminnan kehittäminen on yksi mieluisimpia työn puolia. Haluan kehittyä, kehittää ja auttaa kehittymään.

Työpaikkamme on yhteisö, jossa haluamme kaikkien viihtyvän. Keskiössä on tietenkin lapset, mutta työntekijöiden työssä viihtyminen on lastenkin etu. Kun työntekijät viihtyvät työpaikalla, heijastuu se lapsiin ja positiivinen kasvatusympäristö toteutuu.

Kiitos Visofa Oy, kun mahdollistat kasvun, kehittämisen ja mikä tärkeintä pidät huolta, että työ todella toteuttaa arvojamme.

Jenni

Olen työskennellyt Päiväkoti Hulinassa varhaiskasvatuksen lastenhoitajana jo sen alkuvuosista alkaen!

Tykkään siitä, että Visofa Oy:ssa pääsee kehittämään ja ylläpitämään omaa osaamistaan erilaisilla koulutuksilla. Visofassa työntekijöiden työhyvinvoinnista pidetään hyvää huolta. Täällä työkaverilta kysytään; ”Kuinka voit?”. Työhyvinvoinnin kannalta pidän tärkeänä hyvää työilmapiiriä, joka meillä vallitsee. Hyvään työilmapiiriin kuuluu mielestäni positiivinen ja kannustava palaute työkavereiden kesken. Lisäksi hyvää työilmapiiriä edesauttaa keskusteleva palautekulttuuri. Nämä asiat lisäävät työmotivaatiotani Visofassa.

Töissä pääsen käyttämään myös omia vahvuuksiani; musiikkia ja luovuutta toiminnan suunnittelussa. Nautin siitä, että viikonloppuvuorossa voin itsenäisesti suunnitella päivän kulun, toki lasten toiveita ja tarpeita kuunnellen.
Minulle on tärkeää, että lapset/perheet lähtevät hyvillä mielin kotiin hoitopäivän jälkeen. Avoin vuorovaikutus, iloisuus sekä läsnä oleva ja kiireetön kohtaaminen lasten ja vanhempien kanssa kuuluvat mielestäni laadukkaaseen asiakaspalveluun varhaiskasvatuksessa.

Nämä arvot ovat lähellä sydäntäni, ja olen iloinen, että saan työskennellä arvojeni mukaisesti saman henkisessä työyhteisössä.