Hulina

Päivähoito

Klo 6.00 – 17.30 välille ajoittuva hoidon tarve.

Päivähoidon aloituksessa keskitytään tutustumaan arkeen, toisiin lapsiin, aikuisiin, tiloihin ja toimintoihin. Arjen toistuvat tapahtumat luovat toimivan arjen pohjan ja tuo turvaa lapsille.

Vasta KUN ARKI TOIMII, kiinnitetään huomio lasten mielenkiinnon kohteisiin, ryhmädynamiikkaan ja toiminnan sisältöön.

Toiminnassamme painotamme luonto- ja liikuntakasvatusta sekä pienryhmätoimintaa Laukaan kunnan painopistealueiden mukaisesti. Pienessä ryhmässä kasvattaja voi paremmin huomioida lasten yksilöllisyyden tällöin ohjaus, tuki ja opetus kohdentuvat lasten tarpeiden mukaan. Luonto- ja liikuntakasvatusta toteutamme monipuolisesti mm. ulkoillen päivittäin, toteuttamalla Metsämörri-toimintaa, ohjaamalla lapsia kestävään kehitykseen ja hyödyntämällä lähialueen tarjoamia liikuntamahdollisuuksia.

Toiminnassamme painotamme positiivista pedagogiikkaa. Käytämme Huomaa Hyvä! -materiaalia, jonka kautta opetamme lapsia näkemään hyvää itsessään, toisissaan ja ympärillään. Me kasvattajat olemme myös sitoutuneet hyvän työn ilmapiirin ylläpitämiseen, positiivisuuteen työssämme.

Hoitopaikkoja voidaan myöntää myös yli kuntarajojen!

Soita ja kysy lisää
Päiväkoti Hulina: 045-8040780