Esiopetus

ESIOPETUS – HULINA

Oppimisen ilon ja motivaation löytäminen on yksi esiopetuksen tärkeistä tehtävistä. Meille on tärkeää tehdä se hyväksyvässä ilmapiirissä toiminnan, elämysten ja kokemusten kautta. Tällöin lapsen mielenkiinto opittavaa asiaa kohtaan herää. Lapsi oppii kokonaisvaltaisemmin, kun kirjaimia mallinnetaan piirtämällä hiekkaan, muotoilemalla kepeistä retkellä tai taiteilemalla muovailuvahasta, kuin pelkkiä kynätehtäviä tekemällä pöydän ääressä. Hyödynnämme monipuolisesti toiminnallisia keinoja uusien asioiden ja taitojen opettelussa.

Tärkeäksi koemme myös erilaiset oppimisympäristöt: luonto ja lähiympäristömme tarjoavat mahdollisuuden oppimiseen. Metsäeskari onkin syksyisin ja keväisin yksi eskarimme kestoteemoista.

Leikki on tärkeä osa eskaria. Leikin kautta opitaan luontevasti ja aktiivisesti, leikin avulla lapsi käsittelee näkemäänsä, kokemaansa ja kuulemaansa. Kaverit ovat tärkeitä esikoululaiselle ja leikeissä onkin hyvä harjoitella myös vuorovaikutustaitoja.  Hyvän huomaaminen toisissamme ja omassa käyttäytymisessämme ohjaa meitä positiiviseen minäkuvaan ja tuo lisää itseluottamusta.

Teemme yhteistyötä Lievestuoreen muiden esiopetusryhmien ja koulun kanssa erilaisien teemojen ja projektien kautta. Kevään koittaessa yhteistyö lisääntyy mm. kouluun tutustumisella, jotta tuleva koulu ja mahdollisesti myös opettaja tulee tutuksi. Järjestämme esim. leikkitreffejä, jotta tulevat ekaluokkalaiset tulisivat jo tutuimmiksi ennen koulun aloitusta.

Näin asiakkaat kuvailevat eskaria

“Toiminnalliset asiat ja tekemiset ollut mieluisia. Lapsi innokas yleensä lähtemään eskariin!”

“Mukavan tiivis ja pieni ryhmä!”