Hulina

Esiopetus

Oppimisen ilon ja motivaation löytäminen on yksi esiopetuksen tärkeistä tehtävistä. Meille on tärkeää tehdä se hyväksyvässä ilmapiirissä toiminnan, elämysten ja kokemusten kautta. Tällöin lapsen mielenkiinto opittavaa asiaa kohtaan herää.

Leikki on tärkeä osa eskaria. Leikin ja toiminnan kautta opitaan luontevasti ja aktiivisesti. Leikin avulla opitaan tärkeitä tunne- ja kaveritaitoja. Hyvän huomaaminen toisissamme ja omassa käyttäytymisessämme ohjaa meitä positiiviseen minäkuvaan ja tuo lisää itseluottamusta.

Kynätehtävät ovat vain osa eskaritehtäviä. Lapsi oppii kokonaisvaltaisemmin, kun kirjaimia mallinnetaan piirtämällä hiekkaan, muotoillaan kepeistä tai taiteillaan muovailuvahasta. Hyödynnämme monipuolisesti toiminnallisia keinoja uusien asioiden ja taitojen opettelussa.

Tärkeäksi koemme myös erilaiset oppimisympäristöt: luonto ja lähiympäristömme tarjoavat mahdollisuuden oppimiseen. Metsämörrimetsässä tehdään viikoittain eskaritehtäviä.

Teemme yhteistyötä Lievestuoreen muiden esiopetusryhmien ja koulun kanssa. Yhteiset tapaamiset vuoden aikana ovat mieluisia ja odotettuja.